Forretningsmodell – Business Model Canvas

Business model Canvas er et hjelpemiddel som ble utviklet av Alexander Ostewalder. Det er et verktøy som kan brukes av store eller små bedrifter, for å fremkalle en forretningsmodell. Den kan gi en god oversikt over bedriftens forretningsplan. Den kan også brukes til å skape en forretningsplan fra bunnen av. Modellen fremstiller bedriftens kunder, kjøp og salg. Å ha en god forretningsmodell gjør det lettere for deg å drive en bedrift. Det er viktig å vite hvordan en virksomhet skal tjene penger. Forretningsmodellen beskriver en enkel løsning på hvordan virksomheten skal rekruttere, samt utvikle kunder.

Bildet hentet fra: https://estudie.no/forretningsmodell/

Forretningsmodellen skal kunne svare på spørsmål som:

  • Hva skal du levere?
  • Hvem er kunden?
  • Hvem er venner og konkurrenter?
  • Hvordan skal du selge?
  • Hvordan skal du ta betalt?
  • Hvordan skal du levere?

Det finnes ulike fremgangsmåter å utvikle en forretningsmodell på. Jeg fant en video på Youtube som viser kort hva den går ut på.

Innovasjon Norge skriver at det anbefales å tenke alternativt når en tar i bruk verktøyet. Den første ideen man kommer opp med, er ikke ofte den beste. Det er derfor viktig å tenke nytt og få innspill fra andre. Man kan skildre flere alternativer ved enkle verktøy som dette. Til slutt må alt testes, og dermed komme frem til en konklusjon hvilken som er best. Det som kanskje er det mest krevende, er å finne ut hva man bør teste først, hvordan man skal teste og hvordan en skal dokumentere hva som fungerer, samt hva som ikke fungerer.

Om forretningsmodellen blir brukt på riktig måte, og man føler å ha nådd målet, sitter man igjen med en god oversikt, samt en plan på hvordan en skal gjennomføre målene en har satt seg. Om det skulle oppstå endringer, er det derfor lettere å møte med tanke på at en har allerede en god oversikt.

Kilder:
https://www.innovasjonnorge.no/no/verktoy/verktoy-for-oppstart-av-bedrift/hvordan-lage-forretningsmodell/

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *