Interessentanalyse av DNB

Målgruppe – hvem ønsker DNB å nå ut til?
DNB bruker sosiale medier aktivt og retter seg mot både unge og eldre. På Facebook har DNB tre forskjellige sider som innebærer økonomi, eiendom og nyheter. De ulike sidene ønsker å rette seg mot forskjellige målgrupper. DNB Eiendom retter seg for eksempel mot de som allerede befinner seg på boligmarkedet og de som ønsker å kjøpe bolig.

Bildet hentet fra; https://michaelewald.dk/blog/facebook-maalgrupper-alt-du-har-brug-for-at-vide/

Hva slags gevinster kan DNB oppnå og hvorfor?
Det finnes fire forskjellige gevinstperspektiver; rasjonaliseringsgevinster, styringsgevinster, organisasjonsgevinster og markedsgevinster. I denne sammenheng vil jeg si at DNB kan oppnå styringsgevinster. Med tanke på at de bruker sosiale medier som teknologi for å fremskaffe sammensatt informasjon som gir et bedre grunnlag for å se helhetsbilde og fatte bedre beslutninger. Med helhetsbildet og beslutninger mener jeg at de danner seg en fullstendig oversikt over objekter/saker de vil nå ut til sine følgere.

Hva kjennetegner målgruppens atferd i de sosiale mediene?
DNB benytter seg av andre plattformer enn bare Facebook. Instagram og Snapchat er også plattformer som blir brukt aktivt for å nå ut til sin målgruppe.

På Facebook siden deres ser jeg at deres mottakere følger med og er interessert i det som blir lagt ut, noe som gjør at de deler innleggene videre. Det jeg mener med at følgerne er interessert, er at de viser engasjement med å kommentere og diskuterer innleggene som DNB legger ut. Slike brukere kalles diskusjonsbrukere.

DNB har over 400 000 følgere på Facebook, men antall delinger og kommentarer er lave i forhold til følger tallene. Dette kan skyldes at DNB har passive brukere, som vil si at de viser liten interesse og deltar sjeldent i diskusjoner.

Kilder:
https://wiki.uio.no/hf/imk/sosialemedier/index.php/Brukere

Heggernes, Tarjei A. 2013. Digital forretningsforståelse – fra store data til små biter. Bergen: FagbokforlagetLegg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *